Een bedrijfstransformatie in twee stappen

Van de diagnose tot het project

Diagnose

Matrix analyse van het bedrijf of afdelingen SWOT-analyse
1 Processen 1 Sterktes, zwaktes en beperkingen
2 Organisatie 2 Meten van kwalitatieve opportuniteiten
Evalueren van risico's Evalueren van de grootte van de verandering
Het resultaat van een diagnose:
  • Delen van bevindingen en aanbevelingen
  • Identificeren van potentiële verbeteringen en evaluatie van de voordelen
  • Opstellen van het actieplan

Project

Met de diagnose als basis en een formele beslissing van het management team, is het project gestart. Resultance gaat een financiële verbintenis aan, contractueel vastgelegd, op basis van de voorafgestelde doelen. De begeleiding van Resultance omvat de implementatie van de aanbevolen oplossingen.

PROJECT STAPPEN
1 Gedetailleerde analyses Winnen van geloofwaardigheid en het opbouwen van de werkrelatie
2 Ontwikkelen en valideren van nieuwe instrumenten en operationele modellen Aanpassen aan de lokale cultuur en het management beleid
3 Implementatie "op de werkvloer" Transformeren van methodologieën in resultaten
4 Overdragen van vaardigheden en duurzaamheid Duurzaamheid van het nieuw model verzekeren

Dit houdt in:

  • Verzekeren van een uitstekend projectbeheer: project management, communicatie, betrokkenheid van de sponsor, etc.
  • Ontwikkelen van oplossingen: optimalisatie van processen, simpele en pragmatische business tools, organisatiestructuur aangepast aan oplossingen, etc.
  • Implementeren van de oplossingen door middel van een participatieve aanpak met de teams.
  • Meten van performantie en resultaten: definiëren en ontwikkelen van management indicatoren (KPI's).
  • Begeleiden van de teams tot de resultaten bereikt zijn.
  • Duurzaamheid verzekeren.